Lista si datele de contact ale institutiilor subordonate

  • Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul instituției
  • Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice coordonate de conducătorul instituției
  • Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice aflate în subordinea instituției
  • unitățile care funcționează sub autoritatea instituției

 

@2022

Meniu